Sekretess- och integritetspolicy

På ponter.se är våra besökares sekretess av högsta vikt. Den här sekretesspolicyn dokumenterar vilken information som kan samlas in.

Som en kort samanfattning kan vi nämna att vi behandlar personuppgifter för att administrera ditt köp, kommunicera i samband med köpet, skicka marknadsföring, hantera kundtjänstärenden, samt för att följa bokföringslagen.

Nedan har du en beskrivning av hur och varför vi hanterar personuppgifter.

Om du har några ytterligare frågor så är du välkommen att kontakta oss.

Ansvar för behandling av personuppgifter

Personuppgifterna ansvaras av Pontus LIlla firma med organisationsnummer 800423-6017. Om du har några frågor om vår behandling av personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter så kan du kontakta kundtjänst.

Tillgång till personuppgifter

Personuppgifterna hanteras framförallt av vår persoan för att kunna hantera dina beställningar och kundtjänstärenden. För att vi ska kunna göra det så måste vi även dela med oss av uppgfiterna till andra enligt nedan.

IT-partner - har tillgång till uppgifterna för att kuna säkerställa driften av vår IT-miljö. 

Betaltjänstleverantörer - för att ni ska kunna genomföra betalningar så måste vi dela med oss av uppgifter med dem. 

Transportörer - våra transportörer får åtkomst till personuppgifter för att vi ska kunna skicka beställningaran hem till dig.

Marknadsföring - för att visa dig och andra potentiella kunder marknadsföring i digitala kanaler delas personuppgifter med den tredje part som hanterar den kanalen.

Påverkan av vår behandling av personuppgifter

Enlig dataskyddslagen har du vissa rättigheter för att påverka personuppgifterna som vi hanterar.

Återkalla -du har rätt att i vissa fall återkalla hela eller delar av ditt lämnade samtycke till behandling av personuppgifter. Det gäller inte i de fall där vi måste spara personuppgifter enligt lag.

Tillgång - du har rätt att när som helst få en kopia av de personuppgifter som rör dig.

Rättelse - du har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter som rör dig och be oss komplettera ofullständiga uppgifter.

Radering - du har under vissa förutsättningar rätt att begära radering av dina personuppgifter. Det gäller till exempelt om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som har samlats in för eller om det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.

Klagomål - du har rätt att lämna klagomål till behörig tillsynsmyndighet. Klagomålet lämnas med fördel till myndighet i den medelmsstatt inom EU/EES där du har din vanliga hemvist. I Sverige är den tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Den här rättigheten påverkar inte något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel.

Log filer

Vi följer standardproceduren för användning av loggfiler. Dessa filer loggar besökare när de besöker en webbplats. Alla värdföretag gör detta och en del av webbhotellens analys. Informationen som samlas in av loggfiler inkluderar IP-adresser (internetprotokoll), webbläsartyp, Internet-leverantör (ISP), datum- och tidsstämpel, referens- / utgångssidor och eventuellt antalet klick. Dessa är inte kopplade till någon information som är personligt identifierbar. Syftet med informationen är att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörelse på webbplatsen och samla in demografisk information. Samt detektera eventuella intrångsförsök.

Cookies och Web Beacon

Liksom nästan alla andra webbplatser använder även ponter.se cookies. Dessa cookies används för att lagra information samt besökares inställningar. Informationen används för att optimera användarnas upplevelser genom att anpassa webbplatsens innehåll baserat på våra besökares webbläsartyper och annan information. 

Du kan välja att inaktivera cookies helt och hållet genom inställningarna i din webbläsare. För att veta mer om hur du gör det, konsultera din webbläsares manual.

Information om barn.

En annan prioriterad sak hos oss är att skydda barn när de använder Internet. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att observera, delta i och vägleda dem i deras aktiviteter på Internet.

Vi samlar inte medvetet in någon personlig information om barn under 13 år. Om du misstänker att ditt barn har delat med sig av sådan information till vår webbplats så rekommenderar vi att du kotaktar oss snarast och vi kommer att göra vårt bästa för att avlägsna den informationen så snart vi kan.

Endast integritetspolicy online

Denna sekretesspolicy gäller endast för våra onlineaktiviteter och är giltig för besökare på vår webbplats med avseende på information som de delar på webbsidan. Denna policy är inte tillämplig på information som samlas in offline eller via andra kanaler än denna webbplats.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du härmed vår integritetspolicy och samtycker till dess villkor.